Highlight Project

  • โครงการปันฝัน: บริจาครถวีลแชร์
  • by AIS and JS100 Bangkok
  • โครงการนี้จัดขึ้นโดย AIS และ จ.ส.100 เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ที่ต้องการรถวีลแชร์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเอไอเอสเข้ามามี ส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวจึงได้นำช่องทางดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน

  • Funded 31%
  • Supported THB 943,009
  • days to go 277
  • 31% Complete