Highlight Project

  • โครงการปันฝัน: บริจาครถวีลแชร์
  • by AIS and JS100 Bangkok
  • โครงการนี้จัดขึ้นโดย AIS และ จ.ส.100 เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ที่ต้องการรถวีลแชร์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเอไอเอสเข้ามามี ส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวจึงได้นำช่องทางดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน

  • Funded 46%
  • Supported THB 1,367,000
  • วันหมดเวลา 41
  • 46% Complete

Incubator

  • 114%
  • Funded
  • THB 56,887,111
  • Supported
  • Time Out
  • วันหมดเวลา
  • 114% Complete