Blogs


Crowdfunding คืออะไร ?

Submitted by admin on Mon, 12/07/2015 - 15:24

Crowdfunding คืออะไร ? ช่วงนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน น้องๆหลายคนอาจจะสงสัย ว่ามันคืออะไรหมความว่าอะไร จริงๆแล้ว Crowdfunding นั้นโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศมานานแล้ว ที่ไทยก็มีค่ะ แต่เราอาจจะไม่ได้เรียกว่า Crowdfunding กัน

Crowdfunding ใน new) 108 Weekend

Submitted by admin on Mon, 08/10/2015 - 11:30

Crowdfunding ในหนังสือพิมพ์ new) 108 Weekend

คุณรู้หรือไม่ว่าเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ที่ตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั้น เกิดขึ้นได้จากการระดมทุนผ่านมวลชน (Crowdfunding)