About us


Dreamaker คือเว็บไซต์การระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิ้งของประเทศไทย
ที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถสร้างโปรเจคแสดงไอเดียของตัวคุณเอง
หรือช่วยสนับสนุนโปรเจคผู้อื่นที่คุณชื่นชอบ และอยากเห็นโปรเจคนั้นสำเร็จเป็นความจริง

“เราเชื่อมั่นว่าคนไทยมีไอเดียและความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก 

เพียงแต่ต้องการแรงสนับสนุนจากคุณ”